STYRET (stifta 08.03.2011)

Som styrets leiar vart valt:

Gunnvor Sunde , 6827 BREIM

Som styrets medlemmer vart valt:

Edgar Kvernevik, nestleiar / adresse: 6823 Sandane
Anne Grete Hoddevik / adresse: 6823 Sandane
Øyvind Sunde, kasserar / adresse: 6827 Breim