Få lys i alle hus

Postet 12. juli 2011 |


Samfunnsdemokratane vil ha lys i husa og liv i bygdene  ved å prioritere og vidareutvikle infrastruktur i heile landet, som gjer at innbyggjarane kan bu der dei bur og ha fullverdige tilbod innanfor helse, omsorg, samferdsle, varer og tenester.
Og ta i bruk kompetansen som finst rundt om i landet, for å vidareutvikle denne til å skape interessante og framtidsretta arbeidsplassar.

 Legg igjen kommentar