Nordfjord sjukehus

Postet 12. juli 2011 |

Samfunnsdemokratane støtter desentralisert helseteneste

Singer gjorde mykje godt, og kva skjer med gåvene? Sjukehuset er ei sak for seg. Sjå gåvebrevet her.
Så har vi vegen Olden / Innvik som har drege ut i tid. Singerheimen treng opprustning om den skal bestå som
den historiske perla den er i Olden. Og alle desse gåvene fekk nordfjordingane av private,  som ville dele av
rikdomen sin.
No må vi slåss med den rike staten for å behalde helseteneste og vegar!

 

Legg igjen kommentar