Samfunnsdemokratane er oppløyst

Postet 15. mars 2021 |

På årsmøtet til partiet var Samfunnsdemokratane (SD) oppløyst. Vi fristiller medlemmane og tilrår alle å melde seg inn i Partiet Sentrum. SD vart skipa for å gje veljarane eit sentrumsalternativ. Etter forhandlingar med fleire andre parti og vallister for å tilby dei norske veljarane eit landsdekkande valalternativ, meiner vi at Partiet Sentrum har moglegheit for å lukkast som eit godt sentrumsalternativ. Menneske og bærekraft er eit program som er utforma utifra FN sine bærekraftsmål og menneskerettserklæringa, noke vi trur vil ta norsk politikk og utvikling vidare på ein god måte.

Legg igjen kommentar