Statsbudsjettet

Postet 8. oktober 2019 |

Samfunnsdemokratane gler seg over at Regjeringa løyver 400 mill. som kommunar kan søkje på for å få lokale kjøken og matproduksjonen tilbake. Tilskotet kan brukast både til gjenoppretting og restaurering av lokale kjøken, og vi trur mange kommunar no vil nytte høvet til eigen produksjon. Vi ønskjer ernæringskunnskapen tilbake i alle kommunar. SD har mat som medisin i parti-programmet vårt, med fokus på lokale råvarer og lokal verdiskaping. Bærekraft med fokus på miljø og matsvinn blir viktigare og viktigare.

Sjå lenke medieoppslag Fagbladet.

Sjå lenke parti-programmet 2019-2023.

Legg igjen kommentar