Val 2019 – Bli kjend med listekandidatane våre

Postet 23. juli 2019 |

Daniel Skjerdal er bonde i skjerdalen og er oppteken av at Gloppen skal vere en god kommune for både unge og eldre. Han er oppteken av god infrastruktur.

Lokalt engasjement er viktig for utvikling av kommunen for at også nye kan trivast, busetje seg og jobbe her. Daniel er opptatt av at vi skal halde fram med fokus på mat, lokale produkt og opplevingar.

 

 

Charlotte Holtan jobbar som kontormedarbeidar på Mona Vekst og er opptatt av gode tjenester til innbyggjarane. Ho ønskjer at Gloppen skal vere ein attraktiv plass der folk ønskjer og busetje seg og bli verande. Med fokus på arbeidasplassar, barnehage, skule, kultur og idrett. Charlotte vil støtte personar som «tenkjer utanfor boksen» og tørr å satse på nye ting.

Hjertesaker; ett levande sentrum, ivareta personar med nedsett funksjonsevne, tilrettelagde arbeidsplassar, trafikk tryggleik med sykkel, gangstiar og gatebelysing. Spesielt i Bukta, Sandane sentrum og Øyrane.

 

 

 

Legg igjen kommentar