I skuggen av media sine overskrifter

Postet 18. mars 2018 |

Sjukehusaksjonen i Nordfjord har hatt årsmøte. Det vart attval på styret og vi støttar uttale frå Nordfjordkommunar som tek til orde for å oppretthalde avtala om prehospitale tenester etter nedbygginga av Nordfjord sjukehus (NSH). Vi må behalde ambulansetenesta når viktige akuttfunksjonar er fjerna frå lokalsjukehusa!

Legg igjen kommentar