Samfunnsdemokratane forut for sin tid?

Postet 9. juni 2017 |

Utruleg at kun Samfunnsdemokratane (SD) meiner at denne leikeplassen, er for lite sikra. Når Firda skriv «vi», er plassen lokalisert her av eit politisk fleirtal utan SD si eine stemme i formannskapet, og SD meiner at politikerane må ta ansvar for lokaliserings-vedtaka sine. Fint å registrere at både Ap-representanten og Sp ved ordføraren no meiner at den opprinnelege plasseringa SD føreslo, no ser ut til å bli den beste permanent. Farleg å seie slikt, sidan SD må hindrast frå å få fleirtal for noke som helst i perioden. Må berre seie eg vart reint stolt, når vår løysing frå starten av leikeplass-historia no blir å sjå på som eit «Kinder-egg» eller tre fluer i en smekk! Grønn lunge, med mulegheit for alle å vere i, og der barna kan vere trygge! JA, det er eit kinderegg som SD alt frå starten av diskusjonen såg for eit år sidan  Så eg har kun ei melding: Slutt med å stemme oss ned, for deretter å stele ideane våre! God helg ♥
Lenke her.

Legg igjen kommentar