Samfunnsdemokratane oppfordrar alle til å delta i demonstrasjonane

Postet 5. august 2016 |

– Redusert straff for voldtekt er å begå nye overgrep, seier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F). Lenke her.

Denne uken kunne vi lese en dom hvor tre menn (to født i 1982 og en i 1986) ble frikjent for voldtekt av en 18-år gammel jente de hadde ruset med MDMA og kokain. I dommen står det: «Flertallet finner det videre bevist utover enhver rimelig tvil at de tiltalte var klar over at jenta ikke var i stand til å motsette seg de seksuelle handlingene og at de opptrådte forsettlig.»På grunn av at tre av fire meddommere mente at «det ikke var tilstrekkelig bevist at jenta opptrådte på en slik måte at de tiltalte hadde grunn til å tro at hun var ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene,» ble disse mennene frikjent. Dette mente de til tross for at hun var sterkt ruset. Så ruset at blodprøven viste at det kunne vært en dødelig dose. Lenke her.

Legg igjen kommentar