Svar frå ordføraren i Gloppen om kampen for akutt-og fødetenester.

Postet 26. januar 2016 |

Samfunnsdemokratane støttar akutt-og fødetenester på lokalsjukehusa, og er svært kritiske til Helseministeren sine nedleggingsplanar etter modell av Nordfjord sjukehus.

For å finne lenka, trykker du på overskrifta «Svar frå ordføraren…» også klikker du på den grønne skrifta. Lenke her.

Ein kan velge mellom 3 kameravinklar (Podiet, Talarstol og Salen) dersom du trykker CTRL + C eller klikker på kamera under videoen.

Legg igjen kommentar