Kommunesamanslåing

Postet 24. august 2015 |

Kun 8% eller 22 personar av Glopparane er heilt enig i kommunesamanslåing, og fleirtalet har tru på at trivselskommuna Gloppen klarer seg best åleine. Samfunnsdemokratane er heilt enig, kommunereforma er sentraliserinde og byråkratiserande, og demokratiet blir klart svekka. Vi har enno til gode å finne eit einaste argument som talar for at tenestene til innbyggarane blir betre ved samanslåing. «Elefantsykja» eller gigantomanien gjer det sjeldan betre på tenestenivå. Les meir her.

 

Legg igjen kommentar