Eit spennande val i Gloppen

Postet 18. juli 2015 |

Spørjeundersøkinga i avisa Firda Tidend synte at nesten kvar tredje velgar, ennå ikkje har bestemt seg for kven dei skal stemme på. Dei nye kommunestyre medlemmane skal gjere mange viktige val for Glopparane. Kommunesamanslåing, korleis vi skal forvalte kraftverdiane og vidareutvikle kommunale og private tenester. Det blir viktig at Glopparane går til valurnene og påverkar utviklinga og kven som skal bli ny ordførar.

Legg igjen kommentar