E-39 uttale frå Gloppen kommunestyre

Postet 16. juni 2014 |

Senterpartiet ved ordføraren sa i Gloppen kommunestyre den 16.06 at trasévalet om indre E-39 ikkje har endra noke – ein merkeleg uttale synest vi i SD som har jobba for midtre. Vi er glad for at alle partia og heile kommunestyret i Gloppen står saman om denne uttalen idag. Og at regjeringa har sagt at E-39 går gjennom Gloppen via Anda-Lote til ny bru i indre står ferdig. Det er difor viktig å få på plass Europaveg-standard på strekninga heilt fram til Anda. Lenke her til dagens vedtak og uttalen frå alle politiske partia i Gloppen.

Legg igjen kommentar