Godt nytt for ferjekommunar!

Postet 11. juni 2014 |

Frå regjeringa valde indre trasé på E39 gjennom Sogn og Fjordane (Nordfjord) gjekk det ca ett døgn til krav om kystvegen i ytre kom i tillegg. Altså to bruer og ei ny fjordkryssing i staden for midtre alternativ som vi mistenkjer at samferdselsdepartementet gjekk inn for. Samfunnsdemokratane er glad for at regjeringa no hostar opp viktige midlar til ferjekommunane. Dette gjev ny framtidstru i Sogn og Fjordane. Lenke her.

Legg igjen kommentar