Omstillingsreglement for Gloppen kommune

Postet 21. april 2013 |

Mange viktige saker står no i kø. Lokale vegprioriteringar. Omstillingsreglement for Gloppen kommune; treng vi eigentleg det når vi har hovedavtale og arbeidsmiljølov å rette oss etter? Høyringar på skulebruksplan, Nasjonal transportplan og framtidas sjukehus på Nordfjordeid. Og det meste har ein samanheng: med bru Anda- Lote er Gloppen få minutt frå Eid! På næringsfrukosten på Gloppen Hotell komande tysdag er temaet: kraft. Kva med Gloppen Energi si framtid? Ver med å avgjer Gloppen si utvikling med å seie meiningane dine, enten på møte med oss, eller ved å melde frå til oss.

Legg igjen kommentar