Omstilling i Gloppen

Postet 3. februar 2013 |

Gloppen: – Vi må ikkje leggje opp til dårlege prosessar i det
omstillingsarbeidet Gloppen kommune no står overfor. Som leiar i
administrasjonsutvalet reagerer eg på rekkjefølgja, at ein tek til med
omstillingssamtalar først. Det pleier å kome litt ut i prosessane, sa Gunnvor
Sunde (SD).

Lenke her.

Legg igjen kommentar