Tar tjenestene tilbake

Postet 9. september 2012 |

Lenke her.

Og Norge som ikkje eingong er medlem av EU trur alt må på anbod og gjennom dyre utgreiingar.

Er det fordi vi ikkje stoler på eigne tilsette, eller har det byråkratiske Norge ein umetteleg kontroll-trong?

Legg igjen kommentar