Medlemsmøte for SD

Postet 28. mai 2012 |

Grunna litt endring i kommunen sin møteplan, blir det neste møtet vårt torsdag den 7 juni. Saker som skal behandlast i utvalsmøter, formannskap osv. blir lagde ut på kommunen si heimeside.

Legg igjen kommentar