Sogn og Fjordane Fylkeskommune som majoritetseigar utan styrefleirtal?

Postet 14. april 2012 |

Samfunnsdemokratane sin politikk står for rettferdig fordeling av
verdiskapinga, og for meir innsyn.

Fylkespolitikerane skal handsame sak om felles verdiar med lukka
innsyn, slik blir det ofte i delprivatiseringar av offentlege verdiar.

Så gjenstår det å sjå korleis fylkeskommunen klarer seg som
offentleg aktør ilag med private interesser.
Endar fylket opp som majoritetseigar utan styrefleirtal?

Lenke her.

Legg igjen kommentar