Samfunnsdemokratane

Postet 18. september 2011 |

(SD) Takkar veljarane i Gloppen for tilliten. Vi kallar med dette inn til medlems-møte i kommunestyre-salen tysdag 20. september kl. 19:00

Sakliste: Vegen vidare, danning av SDu-ungdomsgruppe av samfunnsdemokratane. Nye medlemar er velkomne.

Mvh Styret.

Legg igjen kommentar